Medicinska liječenja su kompleksna, pogreške mogu se desiti. Ako mislite da ste Vi žrtva jedne medicinske pogreške, nezaboravite sljedeće: Rokovi zastare su u takim slučajima vrlo kratki! Prebacite te brige nama, a Vi se možete koncentrirati na liječenje.

Mi Vam prepodručujemo seriozno i stručno savjetovanje kod nas, jer nije svaka komplikacija istodobno medicinska pogreška.

POSTUPK

U Švicarskoj je još uvijek tako, da Vi kao oštećen(a) morate dokazati grešku doktorima. Osim toga ta greška mora imati posljedice na Vas, dakle da je to dovelo do neke štete. I tu se vezu mora također dokazati.

Kod prvog razgovora u našoj kancelariji, kod Vas u stanu ili u bolnici primamo Vaše zamolbe. Od prve procjene do završetka mi smo Vaš kontaktni partner. Vi se možete koncetrirati na Vaše izliječenje a nama prepustite rad.

Da bi mi mogli zatražiti akte, trebamo Vašu punomoć.  U nastavku će akte biti porucene i procijenjene. Čim budu analizirane, kontaktirat ćemo Vas, tako da bi se moglo raspravljat o sljedećim koracima. Kompleksna pitanja s specijalistima (našim pouzdanim doktorima), ili će u datom slučaju biti naloženo vještačenje.

DOWNLOADS

Što treba da ponesete na prvi sastanak? (na njemačkom)